Podsumowanie

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji moich danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w ramach korzystania przeze mnie z usług, serwisów i innych funkcjonalności platformy moodle.ore.edu.pl.

Pełna polityka

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 345 37 00, e-mail: iod@ore.edu.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji na platformie edukacyjnej moodle.ore.edu.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnione w oparciu o wyrażone przez Panią/Pana zgody.

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia działalności platformy edukacyjnej lub wycofania udzielonej zgody.

  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji na platformie edukacyjnej moodle.ore.edu.pl.

Wykorzystanie plików cookie

Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdą Państwo pod tym linkiem.