Tematyka kursów on-line związana jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Uczestnikami są osoby, które wzięły udział w procesie rekrutacji, zostały zakwalifikowane i przypisane do odpowiedniego kursu.
Autorami kursów on-line i prowadzącymi są pracownicy KOWEZiU.

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy z zakresu zmian w kształceniu zawodowym. Uczestnicy szkolenia on-line otrzymają kompendium wiedzy w zakresie zmian prawnych i realizacji kształcenia branżowego.

Kurs  adresowany jest do kadry bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do tworzenia kursu on-line, w tym: poznanie zasad projektowania kursu on-line, poznanie wybranych zasobów i składowych znajdujących się na platformie Moodle, tworzenia materiałów edukacyjnych, narzędzi sprawdzania wiedzy, narzędzi ewaluacyjnych oraz poszerzenie ogólnej wiedzy na temat platformy edukacyjnej Moodle. Podczas kursu uczestnik zdobędzie niezbędne umiejętności, które pozwolą mu na samodzielnie przygotowywanie różnorodnych kursów prowadzonych zdalnie na platformie Moodle.

Adresat: nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, publicznych centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.


Czas trwania: od 29 listopada 2018 r. do 09 stycznia 2019 r.