Tematyka kursów on-line związana jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Uczestnikami są osoby, które wzięły udział w procesie rekrutacji, zostały zakwalifikowane i przypisane do odpowiedniego kursu.
Autorami kursów on-line i prowadzącymi są pracownicy KOWEZiU.

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy z zakresu zmian w kształceniu zawodowym. Uczestnicy szkolenia on-line otrzymają kompendium wiedzy w zakresie zmian prawnych i realizacji kształcenia branżowego.

Kurs  adresowany jest do kadry bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych