Tematyka kursów on-line związana jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Uczestnikami są osoby, które wzięły udział w procesie rekrutacji, zostały zakwalifikowane i przypisane do odpowiedniego kursu.

Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego” organizowany jest przez Wydział Edukacji dla Rynku Pracy. Celem kursu jest m.in. przygotowanie nauczycieli do opracowywania programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Szkolenie składa się z trzech bloków:

I blok (7 godz. - 7 dni) – prowadzony będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

II blok (14 godz. – 14 dni) - prowadzony będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

III blok (7 godz. – 7 dni) - prowadzony będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

Prowadząca: Małgorzata Koroś małgorzata.koros@edu.edu.pl

                      

Termin: 30 maja - 27 czerwca 2022 r.

Dostęp do szkolenia posiadają tylko osoby, które zostały zakwalifikowane w procesie rekrutacji.

Kurs  „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)” organizowany jest przez Wydział Edukacji dla Rynku Pracy. Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do opracowywania programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KUZ) oraz dla kursów umiejętności zawodowych (KUZ).

Kurs składa się z czterech bloków:

pierwszy blok (7 godz. - 5 dni) – prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

drugi blok (9 godz. – 6 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

trzeci blok (9 godz. – 6 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

Prowadzące: Magdalena Mrozkowiak magdalena.mrozkowiak@edu.edu.pl

                      Anna Jaworska anna.jaworska@edu.edu.pl

Termin: 4 - 24 kwietnia 2022 r.

Dostęp do kursu posiadają tylko osoby, które zostały zakwalifikowane w procesie rekrutacji.

 

Kurs  „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego” organizowany jest przez Wydział Edukacji dla Rynku Pracy. Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Kurs składa się z czterech bloków:

pierwszy blok (6 godz. - 4 dni) – prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

druga blok (6 godz. – 4 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

trzeci blok (6 godz. – 4 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

czwarty blok (6 godz. – 4 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

Prowadzące: Anna Jaworska anna.jaworska@edu.edu.pl

                     Magdalena Mrozkowiak magdalena.mrozkowiak@edu.edu.pl

Termin: 02.11 - 17.11.2022 r.

Dostęp do kursu posiadają tylko osoby, które zostały zakwalifikowane w procesie rekrutacji.

 

Kurs  „Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych” organizowany jest przez Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności uczestnika szkolenia w obszarze autodiagnozy własnej pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Kurs składa się z trzech bloków:

pierwszy blok (6 godz.) – prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

drugi blok (12 godz.) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

trzeci blok (12 godz.) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

Prowadząca: Aneta Skowrońska aneta.skowronska@edu.edu.pl

Termin: 14 czerwca - 3 lipca 2022 r.

Dostęp do kursu posiadają tylko osoby, które zostały zakwalifikowane w procesie rekrutacji.