Tematyka kursów on-line związana jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Uczestnikami są osoby, które wzięły udział w procesie rekrutacji, zostały zakwalifikowane i przypisane do odpowiedniego kursu.
Autorami kursów on-line i prowadzącymi są pracownicy KOWEZiU.

Kurs  „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)” organizowany jest przez Wydział Edukacji dla Rynku Pracy. Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do opracowywania programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KUZ) oraz dla kursów umiejętności zawodowych (KUZ).

Kurs składa się z czterech bloków:

pierwszy blok (7 godz. - 4 dni) – prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

drugi blok (9 godz. – 5 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

trzeci blok (9 godz. – 5 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

Prowadzące: Magdalena Mrozkowiak magdalena.mrozkowiak@edu.edu.pl

                      Anna Jaworska anna.jaworska@edu.edu.pl

Termin: czerwiec 2021 r.

Dostęp do kursu posiadają tylko osoby, które zostały zakwalifikowane w procesie rekrutacji.

 

Kurs  „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego” organizowany jest przez Wydział Edukacji dla Rynku Pracy. Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Kurs składa się z czterech bloków:

pierwszy blok (6 godz. - 3 dni) – prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

druga blok (6 godz. – 3 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

trzeci blok (6 godz. – 3 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

czwarty blok (6 godz. – 3 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

Prowadzące: Magdalena Mrozkowiak magdalena.mrozkowiak@edu.edu.pl

                      Anna Jaworska anna.jaworska@edu.edu.pl

Termin: 21 maj - 4 czerwca 2021 r.

Dostęp do kursu posiadają tylko osoby, które zostały zakwalifikowane w procesie rekrutacji.

 

Kurs  „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego” organizowany jest przez Wydział Edukacji dla Rynku Pracy. Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Kurs składa się z czterech bloków:

pierwszy blok (6 godz. - 3 dni) – prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

druga blok (6 godz. – 3 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

trzeci blok (6 godz. – 3 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

czwarty blok (6 godz. – 3 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

Prowadzące: Magdalena Mrozkowiak magdalena.mrozkowiak@edu.edu.pl

                      Anna Jaworska anna.jaworska@edu.edu.pl

Termin: 21 maj - 4 czerwca 2021 r.

Dostęp do kursu posiadają tylko osoby, które zostały zakwalifikowane w procesie rekrutacji.

 

Kurs adresowany jest do doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Informacje przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią kompendium wiedzy z zakresu zmian prawnych i realizacji kształcenia zawodowego.

Celem kursu jest:

  • poszerzenie kompetencji merytorycznych z zakresu zmian w doradztwie zawodowym
    oraz w kształceniu zawodowym i ustawicznym;
  • podniesienie umiejętności pracowników systemu wsparcia w zakresie wspomagania nauczycieli we wdrażaniu zmian w kształceniu zawodowym i doradztwie zawodowym.