Tematyka kursów on-line związana jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Uczestnikami są osoby, które wzięły udział w procesie rekrutacji, zostały zakwalifikowane i przypisane do odpowiedniego kursu.
Autorami kursów on-line i prowadzącymi są pracownicy KOWEZiU.

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami na platformie Moodle podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej. Uczestnicy poznają platformę Moodle oraz wybrane zasoby i składowe, które są na niej dostępne.

Nauczyciele będą wykonywać zadania praktyczne na ćwiczebnej platformie Moodle, tworząc materiały edukacyjne, wykorzystując narzędzia sprawdzania wiedzy oraz narzędzia ewaluacyjne, a także poszerzą ogólną wiedzę na temat platformy edukacyjnej Moodle. Uczestnicy pracować będą zdalnie w formie indywidualnej i grupowej. Podczas kursu każdy z uczestników zdobędzie umiejętności, które pozwolą mu na samodzielne przygotowywanie i prowadzenie w różnorodnych formach zdalnej edukacji za pośrednictwem szkolnej platformy Moodle.

Adresat: nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujących na wszystkich etapach edukacji.


Czas trwania: od 27 marca do 9 kwietnia 2020 r.