Tematyka kursów on-line związana jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Uczestnikami są osoby, które wzięły udział w procesie rekrutacji, zostały zakwalifikowane i przypisane do odpowiedniego kursu.
Autorami kursów on-line i prowadzącymi są pracownicy KOWEZiU.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami z obszaru diagnostyki doradczej, aspektami stosowania metod i technik diagnostyczne w pracy doradcy zawodowego.

Adresat: Osoby realizujące zadania z doradztwa zawodowego w sektorze edukacji.

Czas trwania: 18.02. - 10.03.2019 r.