Tematyka kursów on-line związana jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Uczestnikami są osoby, które wzięły udział w procesie rekrutacji, zostały zakwalifikowane i przypisane do odpowiedniego kursu.
Autorami kursów on-line i prowadzącymi są pracownicy KOWEZiU.

Kurs adresowany jest do doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Informacje przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią kompendium wiedzy z zakresu zmian prawnych i realizacji kształcenia zawodowego.

Celem kursu jest:

  • poszerzenie kompetencji merytorycznych z zakresu zmian w doradztwie zawodowym
    oraz w kształceniu zawodowym i ustawicznym;
  • podniesienie umiejętności pracowników systemu wsparcia w zakresie wspomagania nauczycieli we wdrażaniu zmian w kształceniu zawodowym i doradztwie zawodowym.