Tematyka kursów on-line związana jest z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Uczestnikami są osoby, które wzięły udział w procesie rekrutacji, zostały zakwalifikowane i przypisane do odpowiedniego kursu.

Kurs  „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)” organizowany jest przez Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy. Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do opracowywania programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KUZ) oraz dla kursów umiejętności zawodowych (KUZ).

Kurs składa się z czterech bloków:

pierwszy blok (10 godz. - 7 dni) – prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

drugi blok (10 godz. – 7 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

trzeci blok (10 godz. – 7 dni) - prowadzona będzie na Platformie Edukacyjnej ORE (Moodle).

Prowadząca: Anna Jaworska anna.jaworska@edu.edu.pl

                    Magdalena Mrozkowiak magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl 

Termin: 4 - 24 marca 2024 r.

Dostęp do kursu posiadają tylko osoby, które zostały zakwalifikowane w procesie rekrutacji.