REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - Szkolenie rozpoczyna się w dniu 15 października 2018 r.

Szkolenie  on-line "Marketing szkół i placówek oświatowych" - elementy marketingu oświatowego, który pozwoli Państwu na doskonalenie wiedzy wyrażanie swojej opinii, dzielenie się doświadczeniami  oraz wypracowanie odpowiedzi na pytania związane z organizacją kształcenia zawodowego i ustawicznego,  wdrażanymi zmianami ustrojowymi oraz działaniami marketingowymi

Umożliwi doskonalenie wiedzy wyrażanie swojej opinii, dzielenie się doświadczeniami  oraz wypracowanie odpowiedzi na pytania związane z marketingiem szkół i  placówek oświatowych w skali makro i mikro, uwzględniając wprowadzane zmiany.

Celem szkolenia jest:

  1. Upowszechnienie informacji nt. kształcenia zawodowego i ustawicznego (z uwzględnieniem wprowadzanych zmian)

  2. Podniesienie kompetencji w zakresie marketingu i promocji szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne

  3. Upowszechnienie informacji o zintegrowanym systemie kwalifikacji, uczeniu się przez całe życie oraz ECVET