Merytoryczne wsparcie doradców zawodowych, zatrudnionych w resorcie oświaty; wymiana doświadczeń między doradcami zawodowymi zatrudnionymi w resorcie oświaty; upowszechnianie dobrych praktyk związanych ze świadczeniem doradztwa zawodowego; zintegrowanie doradców zawodowych

Adresat: doradcy zawodowi zatrudnieni w instytucjach resortu oświaty