Wymiana doświadczeń zawodowych przez osoby zajmujące się kształceniem zawodowym (praktyczną i teoretyczną nauką zawodu) i ustawicznym, organizacją turnusów zawodowych dla pracowników młodocianych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Propagowanie zmian w kształceniu zawodowym. Po wprowadzonych zmianach w kształceniu zawodowym jest to miejsce, które porusza problemy związane z organizacją i prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kształceniem uczniów, pracowników młodocianych, polskim systemem dualnym.

Adresat: nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek (CKZ, CKU, PDN), kierownicy szkolenia praktycznego i warsztatów szkolnych oraz pracodawcy, u których odbywa się praktyczna nauka zawodu, przedstawiciele placówek doskonalenie nauczycieli. organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego, przedstawiciele pracodawców zainteresowanych uzyskaniem informacji o PNZ i kształceniem pracowników młodocianych

Prowadzący:

Bogdan Kruszakin do grudnia 2020 r.

Małgorzata Koroś od stycznia 2021 r.

Małgorzata Koroś