Możliwość wymiany doświadczeń dla osób zainteresowanych i zajmujących się tematyką e-learningu. Miejsce, w którym można wyrażać opinie, dzielić się doświadczeniami oraz znaleźć odpowiedzi na problemy natury zawodowej związane z działaniami w obszarze kształcenia na odległość

Adresat: nauczyciele zainteresowani tematyką kształcenia na odległość