Międzywydziałowa sieć wsparcia dedykowana jest przedstawicielom placówek doskonalenia nauczycieli zajmujących się kształceniem zawodowym i ustawicznym, doradztwem zawodowym oraz problematyką kształcenia na odległość. Od stycznia 2016 roku w sieci wsparcia uczestniczą także przedstawiciele bibliotek nauczycielskich

Zgłoszenia do uczestnictwa w sieci 

bogdan.kruszakin@ore.edu.pl  

malgorzata.koros@ore.edu.pl