Międzywydziałowa sieć wsparcia dedykowana jest przedstawicielom placówek doskonalenia nauczycieli zajmujących się kształceniem zawodowym i ustawicznym, doradztwem zawodowym oraz problematyką kształcenia na odległość. Od stycznia 2016 roku w Sieci wsparcia uczestniczą także przedstawiciele bibliotek nauczycielskich.

Zgłoszenia do uczestnictwa w sieci: malgorzata.koros@ore.edu.pl