Możliwość wymiany doświadczeń dla osób zainteresowanych i zajmujących się tematyką zawodów unikatowych. Miejsce, w którym można wyrażać opinie, dzielić się doświadczeniami oraz znaleźć odpowiedzi na problemy natury zawodowej w obszarze kształcenia w zawodach unikatowych.

Adresat: nauczyciele zainteresowani tematyką kształcenia w zawodach unikatowych.