Grupy Robocze

wirtualne przestrzenie przygotowane dla określonej grupy ekspertów, szczególnie tych realizujących zadania w ramach projektów systemowych. Wykorzystywane do współpracy w okresach między spotkaniami seminaryjno-warsztatowymi organizowanymi w realu.