Wsparcie wizytatorów z KO, dyrektorów i nauczycieli CKPiU oraz szkół zawodowych w doskonaleniu działań projakościowych w ich placówkach; wymiana doświadczeń pomiędzy wizytatorami, dyrektorami i nauczycielami; popularyzacja materiałów i informacji dotyczących aktualnych przedsięwzięć w obszarze jakości kształcenia zawodowego w Polsce oraz państwach Unii Europejskiej.

Adresat: przedstawiciele kuratoriów oświaty, dyrektorzy i nauczyciele placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz szkół zawodowych. Jest to również przestrzeń dla tych wszystkich Liderów Q, którzy chcą śledzić bieżące zmiany jakie zachodzą na forum jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym, nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach Unii Europejskiej