Wymiana doświadczeń związanych z wyborem, modyfikacją lub opracowaniem nowego programu nauczania zawodu

Adresat: dyrektorzy oraz nauczyciele szkół zawodowych, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, w zakresie realizacji procesu kształcenia zawodowego na podstawie określonego programu nauczania