Wymiana doświadczeń zawodowych i dobrych praktyk a także umożliwienie nauczycielom języków obcych ukierunkowanych zawodowo w wyjaśnianiu zawiłości i trudności powstające w realizacji tego przedmiotu

Adresat: nauczyciele języków obcych i wszyscy nauczyciele  zainteresowani daną tematyką