Celem kursu jest dostarczenie wiedzy z zakresu zmian w kształceniu zawodowym. Uczestnicy szkolenia on-line otrzymają kompendium wiedzy w zakresie zmian prawnych i realizacji kształcenia branżowego.

Kurs  adresowany jest do kadry bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych