Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami z obszaru diagnostyki doradczej, aspektami stosowania metod i technik diagnostyczne w pracy doradcy zawodowego.

Adresat: Osoby realizujące zadania z doradztwa zawodowego w sektorze edukacji.

Czas trwania: 18.02. - 10.03.2019 r.