Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami z obszaru diagnostyki doradczej, aspektami stosowania metod i technik diagnostyczne w pracy doradcy zawodowego.

Adresat: osoby realizujące zadania z doradztwa zawodowego w sektorze edukacji.

Czas trwania: 20.07.2018-10.08.2018 r.