Wymiana doświadczeń zawodowych między ekspertami przygotowanymi do udziału w pracach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, dla kandydatów na ekspertów, dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, przedstawianie dobrych praktyk, informowanie społeczności eksperckiej o zmianach i nowościach w zakresie prawa

Adresat: nauczyciele/eksperci