Przestrzeń przeznaczona dla moderatorów spotkań z autorami ścieżek rozwoju zawodowego i rekomendacji do planów i programów nauczania