Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego